link to Långa namn

Långa namn

Långa namn är inte särskilt vanligt i Sverige om man bortser ifrån dubbelnamn. Några av de mest populära namnen som är lite längre är Margaretha och Cornelia för kvinnor och Christopher och...