Vilket är det längsta namnet i världen?


Tycker du att ditt namn är långt? När du ser hur långt världens längst namn är så kommer du garanterat att ändra uppfattning. Namnet är så långt att det plats i Guinness Rekordbok.

Det längsta namnet i världen enligt Guinness rekordbok innehas av en man med hela 26 förnamn, ett för varje bokstav i alfabetet. Hans efternamn är hela 597 bokstäver långt. Den förkortade versionen av hans namn var Hubert Blaine Wolfe­schlegel­stein­hausen­berger­dorff Sr., or Mr. Wolfe. 

Mannens fulla namn var: Adolph Blaine Charles David Earl Frederick Gerald Hubert Irvin John Kenneth Lloyd Martin Nero Oliver Paul Quincy Randolph Sherman Thomas Uncas Victor William Xerxes Yancy Zeus Wolfeschlegelsteinhausenbergerdorffwelchevoralternwarengewissenhaftschaferswessenschafewarenwohlgepflegeundsorgfaltigkeitbeschutzenvonangreifendurchihrraubgierigfeindewelchevoralternzwolftausendjahresvorandieerscheinenvanderersteerdemenschderraumschiffgebrauchlichtalsseinursprungvonkraftgestartseinlangefahrthinzwischensternartigraumaufdersuchenachdiesternwelchegehabtbewohnbarplanetenkreisedrehensichundwohinderneurassevonverstandigmenschlichkeitkonntefortpflanzenundsicherfreuenanlebenslanglichfreudeundruhemitnichteinfurchtvorangreifenvonandererintelligentgeschopfsvonhinzwischensternartigraum Sr.

Kan du föreställa dig hur ofta hans namn stavades fel? Det finns faktiskt olika uppgifter registrerade över hur namnet stavades och enligt vissa källor var hans efternamn hela 666 bokstäver långt. Vill du veta historien bakom mannens långa namn? Då ska du fortsätta att läsa.

Man som går

Historien bakom världens längsta namn?

Hubert Wolfe’s fullständiga namn som var 747 bokstäver, sett till alla namn, är ganska okänt för de flesta. Wolfe föddes i Tyskland men flyttade senare till Philadelphia i USA. Han lever tyvärr inte idag (bortgången 1997) för att kunna berätta sin historia men enligt de källor som finns så valde Wolfe att ta namn från sina förfäder som han sa hade färdats från en annan planet för att hitta ett nytt hem. Denna plats blev jorden. En historia som är ganska svår att tro på….

Vilket är världens längsta förnamn?

Världens längsta förnamn innehas av en kvinna vars namn är över 1000 bokstäver långt. Förståligt nog så använder hon sig till vardags av smeknamnet Jamie eller av sitt efternamn Williams.

Hennes fullständiga namn är:

Rhoshandiatellyneshiaunneveshenkescianneshaimondrischlyndasaccarnaerenquellenendrasamecashaunettethalemeicoleshiwhalhinive’onchellecaundenesheaalausondrilynnejeanetrimyranaekuesaundrilynnezekeriakenvaunetradevonneyavondalatarneskcaevontaepreonkeinesceellaviavelzadawnefriendsettajessicannelesciajoyvaelloydietteyvettesparklenesceaundrieaquenttaekatilyaevea’shauwneoraliaevaekizzieshiyjuanewandalecciannereneitheliapreciousnesceverroneccaloveliatyronevekacarrionnehenriettaescecleonpatrarutheliacharsalynnmeokcamonaeloiesalynnecsiannemerciadellesciaustillaparissalondonveshadenequamonecaalexetiozetiaquaniaenglaundneshiafrancethosharomeshaunnehawaineakowethauandavernellchishankcarlinaaddoneillesciachristondrafawndrealaotrelleoctavionnemiariasarahtashabnequckagailenaxeteshiataharadaponsadeloriakoentescacraigneckadellanierstellavonnemyiatangoneshiadianacorvettinagodtawndrashirlenescekilokoneyasharrontannamyantoniaaquinettesequioadaurilessiaquatandamerceddiamaebellecescajamesauwnneltomecapolotyoajohnyaetheodoradilcyanaKoyaanisqatsiuthawyhaiashieakhauwnne Williams

Jamie’s mamma var den som gav henne namnet och hon har i intervjuer berättat att hon medvetet valde detta långa namn för att hamna i Guinness rekordbok.

Det längsta namnet i världen – levandes idag

Wolfe dog 1997 och vid det tillfället fanns det många som aspirerade på att få ha det längsta namnet i världen. Den person som idag lever och som är innehavare av det längsta namnet i världen är Dawn McManus. Denna kvinna har ett namn som består av hela 161 separata ord, en del av dem är namn och en del är ord. Detta namn valde hon att ta senare i sitt liv endast för att bli känd och för att få uppmärksamhet.

Hennes fulla namn är:

Red Wacky League Antlez Broke the Stereo Neon Tide Bring Back Honesty Coalition Feedback Hand of Aces Keep Going Captain Let’s Pretend Lost State of Dance Paper Taxis Lunar Road Up Down Strange All and I Neon Sheep Eve Hornby Faye Bradley AJ Wilde Michael Rice Dion Watts Matthew Appleyard John Ashurst Lauren Swales Zoe Angus Jaspreet Singh Emma Matthews Nicola Brown Leanne Pickering Victoria Davies Rachel Burnside Gil Parker Freya Watson Alisha Watts James Pearson Jacob Sotheran Darley Beth Lowery Jasmine Hewitt Chloe Gibson Molly Farquhar Lewis Murphy Abbie Coulson Nick Davies Harvey Parker Kyran Williamson Michael Anderson Bethany Murray Sophie Hamilton Amy Wilkins Emma Simpson Liam Wales Jacob Bartram Alex Hooks Rebecca Miller Caitlin Miller Sean McCloskey Dominic Parker Abbey Sharpe Elena Larkin Rebecca Simpson Nick Dixon Abbie Farrelly Liam Grieves Casey Smith Liam Downing Ben Wignall Elizabeth Hann Danielle Walker Lauren Glen James Johnson Ben Ervine Kate Burton James Hudson Daniel Mayes Matthew Kitching Josh Bennett Evolution Dreams

För många kan detta tyckas vara lite för många namn, vilket kan bli svårt att komma ihåg… men vad gör man inte för att bli känd.

Namntema

Vi på Namntema älskar namn. Därför publicerar vi så mycket information vi bara kan på temat namn.

Populära artiklar