Privacy Policy

Url:en till vår webbplats är: https://namntema.se.

Vi vill värna om din integritet och hantera ditt digitala fotavtryck på ett säkert och tryggt sätt. Personuppgiftspolicyn berör hur vi hanterar information om besökare, läsare, beställare och medlemmar. All behandling av personuppgifter inom vår verksamhet sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från 25e maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Här hittar du information om Cookies.

Personuppgiftspolicy

Vi på Namntema.se inkl undersidor och subdomäner, (nedan kollad ”vi”, ”vår” eller ”våra”) respekterar din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Nedan hittar du information om vilka uppgifter om dig som vi behandlar, för vilka ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas samt dina rättigheter.

Vems uppgifter behandlar vi och vad används de till? 

Följande intressenter berörs hos oss:

  • Nyhetsbrev – om du valt att prenumerera på något av våra nyhetsbrev så sparar vi din e-postadress samt eventuellt ditt namn.
  • Kommentarer – om du kommenterar eller ställer frågor i våra forum så lagras uppgifter såsom din e-postadress och tidpunkten för kommentaren.
  • E-post – om du mailar till oss så sparar vi din information så länge denne är relevant, dock aldrig längre än tolv månader. Om du däremot skickar in uppgifter för att vi ska använda dessa på våra webbsidor, såsom foto, så sparas mailet som lagligt underlag för att du har gett oss rätten att använda materialet.

Med vem delar vi informationen? 

Den information du delar med oss delas inte ut till tredje part om det inte krävs för att fullgöra den tjänst du bett oss utföra.

Vi delar därför dina personuppgifter med tredjepartsleverantörer som vi anlitar för att utföra tjänster för vår räkning (som tekniska, administrativa, marknadsrelaterade eller andra tjänster) när så krävs för de syften som nämns ovan. Dessa tredjepartsleverantörer får inte använda dina personuppgifter för sina egna syften vilket vi har reglerat i avtal med dessa leverantörer.

Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut när så krävs enligt lag såsom exempelvis till dataskyddsmyndighet.

Hur länge sparar vi informationen?

Vi sparar inte uppgifter längre än vad som krävs för att fullgöra tjänsten eller enligt vad som krävs enligt lag. Är du prenumerant på vårt nyhetsbrev så kan du när som helst avsluta din prenumeration genom att klicka på länken längst ner i mailet. När du avslutar din prenumeration så läggs du först som inaktiv och vi raderar sedan regelbundet uppgifter som inte längre används.

Kommentarer och andra interaktionsformer i redaktionell miljö

Interaktion på innehåll som publicerats på sidor hos oss som betraktas som redaktionella, eller är bloggsidor i redaktionell kan göra på olika sätt; kommentera, rösta i undersökning, gilla och andra interaktionsformer från sociala medier.

Kommentarer på bloggar i redaktionell miljö loggar, förutom det du själv anger, också tidpunkten för när kommentaren skrevs och vilken IP-adress du hade vid tillfället. Syftet är att förhindra missbruk av vår tjänst i form av spam. Din information behandlas konfidentiellt.

Interaktion med övriga sociala mediers knappar regleras av respektive aktörs policy: Facebook https://www.facebook.com/help/340599879348142/ 

Externa länkar 

Denna policy gäller för information som vi behandlar om dig inom ramen för våra digitala kanaler. Våra webbsidor kan ibland innehålla länkar till externa webbsidor eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbsida uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella sidan.

Rätt till information och rätt att inge klagomål 

Du har rätt att, en gång per kalenderår och genom skriftlig ansökan till oss genom den e-postadress som anges längst ner, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att vi ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vi kommer på eget initiativ, och efter uppmärksammande av dig, korrigera Personuppgifter som är inkorrekta.
Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Kontaktinformation  

Har du frågor eller vill veta mer om vår verksamhet är du varmt välkommen att kontakta oss.

Ansvarig utgivare är: Jonny Rosengren som representerar JBP parti- & detaljhandel AB.

Ändring av denna policy  

Vi kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna policy. Den senaste versionen av policyn finns alltid tillgänglig på våra webbsidor.

Se mer på www.datainspektionen.se om information om Dataskyddsförordningen – GDPR.