Namn från det gamla testamentet


I denna artikel har vi samlat namn från det gamla testamentet. Namn som många känner till är Adam och Eva, men även Abel, Josef, Mose, Maria, Rakel och Set är namn som känns igen.

Mer okända namn från gamla testamentet är Amalek, Hesron och Manasse.

Det gamla testamentet, som det kallas av de som är kristna, är även judarnas heliga skrift (läs gärna vår artikel om Judiska namn). Det gamla testamentet brukar delas in i tre huvuddelar som är: Lagen, Profeterna och Skrifterna. I bokens texter kan du läsa om bland annat Abrahams, Isaks, Jakobs och Modes levnadsöden.

namn gamla testamentet

Lista över namn från det gamla testamentet

Här har vi samlat namn och karaktärer från det gamla testamentet och sorterat dem i bokstavsordning.

A
Abel
Abieser
Abinadab
Abiram
Abisai
Abraham
Absalom
Adam
Adnach
Adonia
Adrammelek
Amalek
Amittaj
Amminadab
Ananias
Aram
Armoni
Aron
Arpakshad
Asaf
Asher
Avidan
Avital
Avner
B
Balak
Basemat
Batseba
Benjamin
Benjamin
Beor
Bigtan
Bildad
Bilha
Boas
D
Dan
Delila
Den Helige Ande
Dina
E
Efraim
Enok
Enosh
Er
Esau
Esras bok
Ever
G
Gad
Goljat
Gud
H
Hagar
Ham
Haman
Hamiter
Hesron
Hul
I
I-Kavod
Isak
Isaskar
Ismael
J
Jafet
Jakob
Jemima
Jered
Jetro
Jisebel
Jishaj
Jishbak
Joab
Job
Josef
Jukal
K
Kain
Kaleb
Kenan
Kenisseer
Korach
L
Laban
Lea
Lemek
Levi
Lot
M
Mahalalel
Maher shalal hash bas
Manasse
Melkisedek
Merab
Metusalem
Mikal
Mirjam
Mose
N
Naaman
Nabot
Nacheshon
Naftali
Nahor
Nahor
Neria
Noa
Nova
O
Obed
Og
Onan
Ormen
P
Peleg
Peres
Potifar
R
Rakel
Rebecka
Reu
Ruben
S
Sanherib
Sara
Sebulon
Sem
Sera
Serubbabel
Serug
Set
Shadrak
Shela
Shishak
Silpa
Simon
Simran
Sippora
T
Tamar
Terach
U
Uria

De som läste om namn i gamla testamentet läste även om Judiska namn samt vår artikel om gamla namn.

Namntema

Vi på Namntema älskar namn. Därför publicerar vi så mycket information vi bara kan på temat namn.

Populära artiklar